تاریخ برگزاری

15 بهمن ماه 93


آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 1418 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 1414 مقاله

همایش نگار

ساختار سازمانی

دبیر علمی-جناب آقای دکتر سلیمان ایران زاده
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای دکتر مجید زنجیردار
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای دکتر وحید میرزایی
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای دکتر یونس وکیل الرعایا
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای دکتر فرشاد بزرگی
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای دکتر حسین تبیانیان
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای دکتر داود کیاکجوری
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای دکتر علی قربانی
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای دکتر حسین عبداللهی
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای مهندس مسعود بختیاری
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای مهندس علی زرپویان
عضو هیئت علمی کنفرانس-جناب آقای دکتر صالح محمدنیا
مسئول کمیته ارائه شفاهی و پانل ها- سرکار خانم مینا سهرودی
مسئول پانل پوستر: جناب آقای کاظم درویشی
مسئول پانل محور نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی-سرکار خانم رویا سیمین
مسئول پانل محور توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی- سرکار خانم اکرم صرمدی
مسئول پانل محور رهبری و رفتار سازمانی-سرکارخانم مهندس زهرا عابدی
مسئول پانل محور مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات-جناب آقای مهندس حسن محمودی
مسئول پانل محور مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی- سرکار خانم سپیده آقایی
مسئول پانل محور مدیریت راهبردی-سرکار خانم ندا ساجدی
مسئول کمیته انتشار در ژورنال های ISI - سرکار خانم حدیث جعفری
دبیر جشنواره پژوهش برتر- سرکار خانم مهندس سحر قدیمی
مسئول محور حسابداری و مدیریت مالی- جناب آقای کوروش علی محمدی
مسئول محور نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی- جناب آقای حسین احمدی
مسئول محور توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی- جناب آقای احمد لرستانی
مسئول محور رهبری و رفتار سازمانی- سرکار خانم سهیلا کندوانی
مسئول محور مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی- سرکار خانم لیلا نورستانی
مسئول محور مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات- جناب آقای مهندس حسن محمودی
مسئول محور مدیریت راهبردی- سرکار خانم سمانه حاصلی
دبیر اجرایی کنفرانس- جناب آقای مهندس محمود اسلامی
مسئول دبیرخانه- سرکار خانم زیبا پژمانی
مسئول کمیته پذیرش و ثبت نام- سرکار خانم مونا قزوینی
کارشناس پذیرش و ثبت نام-خانم فاطمه حمیدی
مسئول کمیته روابط عمومی و تشریفات- جناب آقای ناصر علیاری
مسئول کمیته اطلاع رسانی و رسانه - جناب آقای ساسان خاوری
مسئول کمیته طراحی و گرافیک- سرکار خانم زهرا کاشانی
مسئول کمیته چاپ و انتشارات- جناب آقای هومن حاتمی
رئیس کمیته اجرایی و پشتیبانی-جناب آقای حسین شمسی پور
مسئول کمیته ارتباطات و بازاریابی- سرکار خانم مهندس سمیه صالحی
واحد ارتباط با صنعت- جناب آقای صدرا معصومی
واحد ارتباط با دانشگاهها- سرکار خانم مریم تالشی
کمیته نظارت و ارزشیابی- جناب آقای دکتر صالح سلطانی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )