تاریخ برگزاری

15 بهمن ماه 93


آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 1418 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 1414 مقاله

همایش نگار

عناوین کارگاه های آموزشی

کارگاههای حضوری:
 1. گزارش حسابرسی
 2. اصول و فنون مذاکره
کارگاه های غیر حضوری:
 1. دوره آموزشی مدیریت کسب وکار(ام بی ای)
 2. دوره آموزشی مدیریت کسب و کار(بازاریابی)
 3. دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار
 4. دوره مدیریت کسب و کار(استراتژی)
 5. دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 6. دوره آموزشی مدیریت جهانگردی
 7. دوره آموزشی مدیریت مالی و ریسک
 8. دوره آموزشی مدیریت بیمه
 9. دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی و سخنرانی
 10. دوره آموزشی مدیریت امور شهری
 11. دوره حسابداری کاربردی مقدماتی
 12. دوره آموزشی حسابداری کاربردی پیشرفته
 13. دوره آموزشی حسابرسی
 14. دوره آموزشی مدیریت مالی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )